Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Általános iskolák Székesfehérváron képes leírás - Székesfehérvár.tlap.hu
részletek »

Általános iskolák Székesfehérváron - Székesfehérvár.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: szekesfehervar.tlap.hu » Általános iskolák Székesfehérváron
Keresés
Találatok száma - 19 db
Arany János Általános Iskola

Arany János Általános Iskola

Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Tanulóinkat a Gőbel János György Fejér Megyei Gyógypedagógiai Központ és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslata alapján iskolázzuk be. Ebben az értelemben iskolánk "bemenet-szabályozott" intézmény. Beiskolázási körzete Székesfehérvár és Pátka közigazgatási területe. Tanulásban akadályozott (enyhe fokban sérült értelmi fogyatékos) tanulók számára szervezett csoportjainkban alsó tagozaton iskolaotthonos formában folyik az oktatás. Minden osztályban két gyógypedagógus dolgozik gyógypedagógiai asszisztens segítségével. A felső tagozaton szakrendszerű oktatás folyik, délutáni napközi otthonos neveléssel. Szakmai munkánk elsődleges célja a sajátos nevelési igény kielégítése, a habilitáció, rehabilitáció megvalósítása sérülésspecifikus eszközök, tartalmak, terápiák alkalmazásával.

C.B.A. Magán Általános Iskola

C.B.A. Magán Általános Iskola

A székesfehérvári C.B.A. programmal működő C.B.A. Magán Általános Iskola 1990-ben kezdte meg működését egy bérelt osztályteremben mindössze 6 tanulóval. Az iskla alapítója Czeinerné dr. Bükki Mária, pedagógus, a C.B.A. program kidolgozója. Az indulás évében már megkétszereződött a tanulók száma. Egy pedagógiai asszisztens és néhány óraadó pedagógus látta el az oktatási teendőket. A következő évben már 28-ra nőtt a tanulók száma. 1992-ben az akkor még nem önálló intézményben működős iskola léte veszélybe került a bérleti lehetőség megszűnésével. Dönteni kellett az iskola és a gyermekek további sorsáról. Sor került egy saját épület megvásárlására, amelyben az iskola ma is müködik, közel 70 tanulóval.

Comenius Általános Iskola

Comenius Általános Iskola

Comenius meg volt győződve az ember nevelhetőségéről. Műveiben egyrészt arra törekedett, hogy egységbe foglalja a kor tudományos eredményeit, másrészt pedig új elveket vezetett be, melyek fontos változást hoztak a kor pedagógiai gondolkodásában.

Ezredéves Általános Iskola

Ezredéves Általános Iskola

Az Ezredéves Iskola értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi fogyatékos) óvodások, általános iskolások és speciális szakiskolások nevelését-oktatását végzi, elsősorban az egyéni képességekhez igazodó fejlesztéssel. Iskolánk Székesfehérvár felsővárosi részén található régi, de felújított patinás épületben, árnyas, nagy udvarral.

Felsővárosi Általános Iskola

Felsővárosi Általános Iskola

Ajánlom intézményünket mindazoknak a gyermekeknek, leendő tanítványoknak és szülőknek, akik azonosulni tudnak egy olyan iskola szellemiségével, ahol a kötődések mélyek, a lelki és szellemi gazdagság pedig az idő hármas nagy egységében - múlt, jelen, jövő - foglalja el szerepét. Iskolánk Székesfehérvár Megyei Jogú Város Felsőváros nevű városrészében található, a városrész egyetlen alapfokú intézményeként. A kertvárosias közeg, mely körülvesz bennünket egyértelműen megadja azt a fajta alaphangot, ami uralkodik az iskola falain belül is; szorgalom, nyugalom, családiasság. Gyermekeink egyik fele a hagyományos német nemzetiségi képzésben vesz részt, míg a többiek új útra lépve a Montessori módszertanával sajátítják el az általános kerettanterv tananyagát.

Hermann László Zeneiskola

Hermann László Zeneiskola

A Hermann László Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola az 1913-ban alapított immár 90 éves, Hermann László Zeneiskola jogutódja. Az iskola 1990-ben költözött jelenlegi épületébe. A speciális, zenei oktatás igényeinek megfelelő épület a képzés minőségi követelményeit szolgálja. Azon kevés művészeti iskola vagyunk, ahol egy intézményen belül folyik az alap- és középfokú művészeti képzés. Az alapfokú képzésben célunk az érzelmi, esztétikai nevelés eszközeivel a gyerekek személyiségformálása, a növendékek zenei ízlésének, igényességének, esztétikai kultúrájának megalapozása.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Szeretettel köszöntjük Önt iskolánk, a székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola honlapján. Lapunk célja, hogy velünk kapcsolatban állók és az irántunk érdeklődők ez úton is tájékozódhassanak, és hasznos információkhoz jussanak. Ha szán ránk néhány percet honlapunk oldalain megismerkedhet nagy múltú iskolánk történetével, a napjainkban folyó pedagógiai munka céljaival, eredményivel és fejlesztési törekvéseinkkel. A technika adta lehetőségek határain belül betekintést nyerhet mindennapi életünkbe, részese lehet ünnepeinknek, hétköznapjainknak.

István Király Általános Iskola

István Király Általános Iskola

Iskolánk közösségi iskolaként, emelt szintű nyelvoktatással, egészséges környezetben várja azokat, akik egy kicsit MÁST gondolnak az iskoláról 2009-ben.

Kodály Zoltán Általános Iskola és Gimnázium

Kodály Zoltán Általános Iskola és Gimnázium

A Kodály Zoltán Általános Iskola és Gimnázium körzeti és városi beiskolázású ének-zene tagozatos általános iskola, valamint megyei és regionális hatósugarú zenei gimnázium. Az iskolaépület a vasútállomással szemben, autóbusszal jól megközelíthető helyen, a Béke téren található. 21 tanulócsoportban folyik az oktatás. Az általános tagozatra járó diákjaink is gazdagodnak a zene léleképítő, lélekszépítő hatásával.

Hirdetés
Kossuth Lajos Általános Iskola

Kossuth Lajos Általános Iskola

Olyan iskola működtetésére törekszünk, amely tanulóinknak modern, a társadalmi igényeknek megfelelő ismereteket nyújt, miközben bevezetjük őket a művészetek, elsősorban a zene világába. Zene nélkül nincs teljes ember

Munkácsy Mihály Általános Iskola

Munkácsy Mihály Általános Iskola

Iskolánk a belváros peremén családi házas környezetben található. A 42 éves kétszintes főépületet 1980-ban egy egyszintes - 8 tanteremből álló - szárnnyal bővítették. Tanulói létszámunk 410 fő. Intézményünkben 9 alsós, 7 felsős, 3 napközis és 1 tanulószobai csoportban 36 pedagógus végzi az oktató-nevelő munkát. Pedagógiai programunkban megfogalmazott célunk, hogy a hozzánk járó tanulóknak nyugodt, jó légkört biztosítsunk; szilárd alapismeretekre épüljön színvonalas művészeti nevelésük, kapjanak lehetőséget kreativitásuk és önkifejező képességük fejlesztéséhez; kommunikációs és konfliktuskezelő képességük javuljon; kapjanak iránymutatást az egészséges életmód kialakításához; megbízható tudással kerüljenek a képességeiknek megfelelő középiskolába.Az óvoda és iskola közötti átmenetet segíti az 1986 óta alkalmazott iskolaotthonos nevelési formánk. A tanulók napirendje, a tantárgyak váltakozása, a pihenés és önálló munka beiktatása alkalmazkodik a gyerekek igényeihez.

Németh László  Általános Iskola

Németh László Általános Iskola

Iskolánk a városközpontban, közlekedés szempontjából kedvező helyen fekszik. CLASP rendszerű, világos, tágas épület, amely két részből áll. Jelenleg 661 tanuló jár 27 osztályba, emellett 12 napközis csoport és felső tagozatban két tanulócsoport működik. Fő feladatunk minden gyermekben megtalálni azt a tehetséget, ami által személyisége leginkább kibontakozhat. Pedagógusaink építenek azokra az értékekre, melyeket a szülői ház alakított ki. A szülők és pedagógusok társak a nevelésben, ezért fontos, hogy egyetértésben, közösen fejlesszük a gyerekeket. Az oktatás során arra törekszünk, hogy tanulóink érjék el képességük optimumát. A tehetséggondozás mellett feladatunknak tekintjük a lassan haladó, tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek felzárkóztatását, segítését. Munkánkat logopédus, szomatopedagógus és fejlesztő tanító segíti.

Széna Téri Általános Iskola

Széna Téri Általános Iskola

Pedagógiai hitvallásunk alapja: tanulóink sokoldalú, korszerű tudást nyújtó gyermekközpontú nevelésben részesülve képesek legyenek megújulásra, önművelésre, pozitív jövőkép megfogalmazására. Fontos feladatunknak tartjuk a tudás értékének méltó helyre emelését. Színvonalas EU konform oktatással szilárd alapműveltséget, biztos alapkészségeket nyújtunk tanulóinknak. Tevékenységünket szolgáltatásnak tekintjük, amelyet a társadalmi és partneri igényeknek megfelelően szeretetteljes légkörben végezzük. Pedagógiai tevékenységünk célja mindazoknak az intellektuális és emberi - erkölcsi értékeknek a kialakítása tanítványainkban, melyek birtokában úgy tudják egyéni boldogulásukat megteremteni, hogy az egyben a szűkebb és tágabb közösségük javát is szolgálja.

Szent Imre Általános Iskola

Szent Imre Általános Iskola

A Szent Imre Általános Iskola és Óvoda Székesfehérvár egyetlen katolikus általános iskolája és óvodája, mely a belváros szívében található, fenntartója a Székesfehérvári Egyházmegyei Hivatal. Iskolánk városi, illetve város környéki beiskolázású, tehát a jelentkezésnél nincsenek körzethatárok. Mindazon családokat várjuk, akik fontosnak tartják gyermekük számára a katolikus nevelést. Nyitottak vagyunk a négy történelmi egyházhoz tartozó, más vallású tanulók fogadására is. Fő célunk az, hogy tanítványainkat eljuttassuk tehetségük legfelső szintjére. Következetes fegyelmezéssel, de emberségesen, családias légkörben kívánjuk mindezt elérni.

Táncsics Mihály Általános Iskola

Táncsics Mihály Általános Iskola

Napköziben nem játszunk végig, hanem tanulunk is. Sok lehetőség van a szerepléshez, és ha lekésem a buszt, gyalog is beérek 8 órára. Mert sok barátom van itt. Kedvesek a tanárok és közel lakom. Mert ide fog járni a húgom. Jók az órák. Sok lehetőség van a versenyre.

Teleki Blanka Általános Iskola

Teleki Blanka Általános Iskola

Honlapunkon igyekszünk tájékoztatást adni leendő, jelenlegi és egykori tanítványainknak és szüleiknek egyaránt. Remélem, hogy mindenki megtalálja a számára szükséges információt. A jövőképünk mottójául választott "Múltra, jövőre tekints, s mely még tied, élj az idővel." - idézet jól kifejezi az iskolánkban zajló, hagyományokat tisztelő jövőépítést. Az 1876-ban alapított Községi polgári leányiskola az évtizedek során számos név, szerkezeti és tartalmi változáson ment keresztül, míg kialakult mai profilja. Iskolánk történetéről, névadójáról tájékozódhat a kedves olvasó honlapunkon. A Telekiben általános iskolai, valamint hat- öt- és négy évfolyamos gimnáziumi szerkezetben folyik az oktató-nevelő munka. Az általános iskolai osztályokban emelt szintű anyanyelvi és matematikai, a gimnáziumi osztályokban emelt szintű idegen nyelvi és matematikai képzés folyik. Az iskola részt vesz az országos Arany János Tehetséggondozó Programban. Honlapunkon folyamatosan tájékoztatjuk Önöket a beiskolázás módjáról, a felvételi követelményekről. Iskolánk sok programot kínál diákjai számára, melyekről szintén beszámolunk honlapunkon.

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola

Iskolánkban 29 tanulócsoportban (15 alsó, 14 felső) 59 pedagógus végzi az oktató-nevelő munkát. Testnevelés tagozatot működtetünk, intenzív idegen nyelv és képesség szerinti matematika tanítást végzünk az általános alapozó feladataink mellett.

Tuti menü